Instagram 

El Jardí del Túria fa 35 anys

2022
Agència Districte
Ajuntament de València

Brand identity /
Poster design

[ENG]

After the flood of 57, the plan to divert the Túria river and the creation of a project that would give an alternative use to the old riverbed was initiated.
  Thanks to citizen protests under the slogan "El riu es nostre i el volem verd" (The river is ours and we want it green), it was possible to create the garden that today crosses Valencia instead of the construction of a highway.
    The anniversary celebrates a collective achievement, a place that stands out for its diversity and its connective capacity, 10km of park that has been public, green and alive for 35 years.

[VAL]

Després de la riuada del 57, es va iniciar el projecte de desviament del riu Túria que creuava la ciutat i al seu torn la creació d'un projecte que donara un ús alternatiu a l'antic llit.
    Gràcies a les protestes ciutadanes sota el lema "El riu és nostre i el volem verd", es va aconseguir crear el jardí que hui creua València i no la construcció d'una autopista.
    L'aniversari celebra un assoliment col·lectiu, un lloc que destaca per la seua diversitat i la seua capacitat connectora, 10km de parc que porta 35 anys sent públic, verd i viu.

@joancasado